informacje o Radiu Maryja, historia, zarząd, działalność i inne ciekawostki


Radio Maryja

Fenomen katolickiej rozgłośni radiowej Radio Maryja. Informacje o historii radia, jego słuchaczach, zarządzie oraz inne ciekawostki.

Radio Maryja

Katolickie Radio Maryja

 
 

Radio Maryja jest bezwzględnie jedną z najpopularniejszych rozgłośni radiowych w Polsce. Radio to jest rozpoznawalne nie dzięki trafieniu do gustów słuchaczy, lecz dzięki swojemu religijnemu charakterowi. Jest to bowiem rozgłośnia katolicka.
Założone zostało w Toruniu w 1991 roku przez o. Tadeusza Ryzyka oraz innych zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Założyciel jest jednocześnie jednoosobowym organem nadzorczym, zarządzającym i kontrolnym Radia Maryja. Skupia więc w swoich rękach pełnię władzy. Ogólnopolska koncesja dla tej stacji ważna jest do 2008 roku.

Słuchaczami radia są przeważnie osoby starsze oraz ludzie młodsi, dla których ważna jest sprawa Kościoła. Jednak przez większość osób w Polsce rozgłośnia ta jest krytykowana. Oburzenie burzy wtrącanie się redaktorów do spraw politycznych państwa. Sam Kościół znany w Polsce jest ze swojej bezstronności. Radio Maryja zmienia ten stereotyp. O wywiady proszeni są wyłącznie politycy Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony oraz Unii Polityki Realnej. Daje to nierówne szanse pozostałym partią.

Kontrowersję budzą pozyskiwane na działalność radia fundusze. Stacja utrzymuje się ze składek, których dawcami są słuchacze. Radio wspomagane jest także przez polskiego biznesmena Jana Kobylańskiego. To jedyne źródła finansowania przedsięwzięcia. Radio nie czerpie żadnych zysków z reklam, gdyż zrzekło się emisja na rzecz płacenia mniejszej koncesji. Radio Maryja pozyskiwał też fundusze na cele, których nigdy nie zrealizowało. Przykładami takich akcji są: wykup Stoczni Gdańskiej oraz spółki „Tormięś”.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE